Doe mee!

steun-onsHet werk van T’ikani wordt vooral in Peru gedaan door lokale medewerkers. Dat past precies bij de missie ons: mensen weten zelf het beste wat ze nodig hebben. Toch zijn er vanuit Nederland en België veel verschillende mogelijkheden om het werk van T’ikani te ondersteunen en mee te doen. Het kan bijvoorbeeld door een  gift of door donateur te worden.

T’ikani kent ook mogelijkheden om als vrijwilliger naar Peru te gaan.

Bedrijven kunnen T’kani sponsoren en scholen kunnen een project adopteren en acties voeren voor een project in Peru.

Stichting T’ikani

De partnerorganisatie van T’ikani in Nederland is de Stichting T’ikani, door de belastingdienst aangemerkt als ANBI-stichting.

Giften kunnen overgemaakt worden naar bankrekening 10.86.88.933 t.n.v. Stichting T’ikani te Renkum onder vermelding van het project.

Bankrekening voor giften vanuit het buitenland:
Stichting T’ikani
IBAN: NL76RABO0108688933
BIC: RABONL2U