Nieuws

2019; 10-jarig bestaan ouderenproject Yuyaq

Nijmegen, december 2018

Lieve mensen,

Het jaar is bijna ten einde en 2019 staat voor de boeg. 2019; het jaar waarin het ouderenproject Yuyaq 10 jaar bestaat. En dat dankzij jullie!

Wie had dat durven dromen? Nou, om eerlijk te zijn, wij.

Dankzij jullie heeft het project haar vorm gekregen. We weten nog goed hoe we begonnen. De gemeente zag ons project wel zitten. Echter was het de gemeente te doen om de straten ‘schoon’ te houden en ging het hen helemaal niet om de ouderen. En die ouderen die daar in de straten zaten te bedelen, die bleken best een goed inkomen te hebben en thuis, (ja, ze hadden vaak een eigen huis) trokken ze hun goede kleding aan.
Al snel wisten we de juiste doelgroep te bereiken, de ouderen in de achterstandswijk Ocopilla. Deze ouderen waren niet in staat om de wijk te verlaten en zaten vaak alleen in een ruimte waar alleen een bed paste.
Al snel kreeg het project vorm en ontstonden er een aantal peilers waarop het project rustte. We gingen ons richten op de gezondheid van de ouderen, voeding, huisvesting en op het sociaal-emotionele gebied.

Het eerste half jaar hebben we ons gericht op het verkrijgen van vertrouwen, door veel zichtbaar te zijn in de wijk en er onvoorwaardelijk voor deze oudere doelgroep te zijn. Het project en de organisatie begon een goede naam op te bouwen en al gauw wisten de mensen ons te vinden.

En tot op de dag van vandaag en hopelijk nog tot ver in de toekomst, ondersteunt Yuyaq de ouderen in de wijk Ocopilla.

We bezoeken de ouderen in hun eigen omgeving. We proberen als familie voor hen te fungeren en proberen ook de omgeving van de ouderen te betrekken bij de zorg die wij verlenen.
Tijdens de bezoeken brengen we in kaart waar de knelpunten liggen. Wanneer nodig, zorgen we voor een geldig identiteitsbewijs voor de ouderen. Daarna zorgen we voor een gratis zorgverzekering van de overheid. Met deze gratis zorgverzekering zorgen we er voor dat de ouderen onder controle komen te staan van de dichtstbijzijnde dokterspost.
Vaak zien we tijdens de bezoeken dat het de ouderen niet meer lukt om hun leefomgeving op orde te houden. Hierin ondersteunen we, door samen met hen op te ruimen, schoon te maken en basisonderhoud uit te voeren aan de woning.
Wanneer het de ouderen ontbreekt aan gezonde voeding, dan schrijven we de ouderen in bij een gaarkeuken in de buurt, zodat ze iedere dag ten minste een gezonde maaltijd kunnen nuttigen. De gaarkeukens worden door de overheid ondersteund en als tegenprestatie dient de gaarkeuken minimaal 10 sociale casussen aan te nemen, die gratis mogen komen eten. Wij van Yuyaq kennen deze regeling en kunnen op deze manier onze ouderen inschrijven.
En naast de huisbezoeken, zijn de ouderen ook bij ons welkom. T’ikani heeft verschillende kantoortjes gehad in de wijk, maar sinds de andere projecten hun focus ook op deze wijk hebben gelegd, hebben we ervoor gekozen om 1 pand te huren, waar alle projecten gebruik van kunnen maken. In dit pand, midden in de wijk, zijn de ouderen altijd welkom en worden ook speciale activiteiten voor hen georganiseerd.
De andere projecten van de Stichting T’ikani zijn Warmisuncu, het project voor kinderen met een beperking, Allin Wayna, het jongerenproject en Allin Kids, voor de jongere kinderen. Deze projecten vertrekken allemaal vanuit het centrale pand. Dit zorgt er voor dat de verschillende doelgroepen samensmelten en hiermee de netwerken vergroten.  Het kinderdagverblijf Waytakuna is in de loop der jaren volledig zelfstandig geworden en niet meer afhankelijk van giften. Zij draaien het project nog wel onder de vlag van T’ikani – Peru.

In de loop der jaren zijn er veel vrijwilligers betrokken geweest bij T’ikani. In Nederland als in Peru. Momenteel draaien alle projecten volledig op Peruaanse krachten.
Tijdens de jaren van financiële crisis hebben we gemerkt dat we veel minder inkomsten genereerden en was het soms spannend of we het hoofd boven water zouden weten te houden. Maar door de juiste initiatieven vanuit Peru, door bijvoorbeeld meer samen te werken met elkaar (de projecten onderling) als ook met andere organisaties en overheidsinstanties, heeft men ervoor gezorgd dat we toch onze doelgroepen weten blijven te bedienen.

Graag willen we jullie bedanken voor de ondersteuning die jullie ons geboden hebben, in welke vorm dan ook. De impact van jullie ondersteuning is zo groot geweest, dat we dus al 10 jaar de ouderen weten te ondersteunen en de impact van al het werk van T’ikani is nog vele malen groter.

Wij zijn daar enorm trots op en we hopen dat jullie deze trots met ons willen delen.

Letterlijk zijn we er enorm bij gebaat wanneer jullie dit verhaal willen delen.

En natuurlijk zijn we er ook bij gebaat wanneer jullie ons opnieuw eens zouden willen ondersteunen, zodat we de komende 10 jaar ook weer goed door weten te komen. Hopelijk hebben we voldoende  aangetoond dat we zorgvuldig omgaan met alles dat we ontvangen en dat er niets aan de strijkstok blijft hangen.

  • Een donatie kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL76RABO0108688933 t.n.v. T’ikani onder vermelding van de projectnaam.
  • Vrijwilligers zijn van harte welkom in Peru. Meer informatie is te vinden op www.tikani.org, hier kan men ook de jaarverslagen vinden.
  • Ook zouden we graag voorgesteld worden aan scholen, kerkgemeenschappen of lokale fondsen.

Wie weet dat jullie ons met een van deze zaken kunnen of willen helpen. Samen op weg naar de volgende 10 jaar!

Nogmaals hartelijk bedank!

Namens iedereen van T’ikani,

Marieke, Sterre en Bram

Het verhaal van Maria

Dit is Maria, ze is 17 jaar oud en is een van onze jongeren van het project Warmisuncu. Twee jaar geleden leerden we Maria kennen als een erg verlegen meisje, met weinig zelfvertrouwen. Ze is namelijk maar 1,10 meter groot en mensen reageren niet altijd leuk op haar, ze wordt regelmatig gediscrimineerd en afgewezen. Ze liet ons weten nooit te dromen over de toekomst. Ze geloofde in haar lot en hoopte zo goed als mogelijk haar broers en ouders te ondersteunen in hún toekomst.

Tijdens deze twee jaar hebben we met haar gesproken over haar mogelijkheden in plaats van te spreken over haar beperkingen, zoals ze gewend was. Verder hebben we haar in contact gebracht met instanties die haar kunnen en willen ondersteunen. We hebben er samen voor gezorgd dat ze nu recht heeft op ondersteuning vanuit de overheid, voorrang in het verkrijgen van werk, recht op extra ondersteuning op school en zelfs gratis gebruik maken van het openbaar vervoer.

Daarna hebben haar en haar familie weten te overtuigen van de mogelijkheden van Maria. Het is een intelligente meid namelijk. Samen met een van onze medewerkers heeft Maria zich uiteindelijk weten in te schrijven voor de opleiding ICT in het Instituut van Cajas. Voor Nederlandse begrippen is dit wellicht niet een spectaculair verhaal, maar voor Huancayo –Peru is dit uitzonderlijk. Vrouwen hebben er helaas in de praktijk nog niet dezelfde rechten als mannen. En ook mensen van het platteland worden niet als volwaardig beschouwd. Laat staan wanneer je een beperking hebt.

Door onze oprechte interesse in Maria en haar familie hebben we Maria geholpen op te bloeien en nu durft ze wel te dromen over haar toekomst. Momenteel zijn we met haar aan het werk rondom het thema ‘anders zijn’. Maria mag beseffen dat ze speciaal is, meer dan speciaal!

Ricks reis en mooie start van Allin Kids

Na 15 maanden mocht ik in maart 2018 weer teruggaan naar Peru. Leuk om meteen vanaf het vliegveld weer overweldigd te worden door alle geuren, drukte en herrie en het lekkere eten van Peru. Maar het was vooral leuk om alle fijne mensen in Huancayo weer te ontmoeten. De collega’s en ook alle jongeren die we zo goed hebben mogen leren kennen in de jaren dat wij in Peru woonden. De jongeren waren allemaal een stuk groter geworden.

Ik ben naar Peru gegaan om mee te helpen het nieuwe project van T’ikani op te starten: ‘Allin Kids’. Dankzij een hele mooie bijdrage van het Vamos-fonds kan Allin Kids kinderen van 5 tot 10 jaar gaan opvangen die anders overdag op straat zwerven of elke dag bij hun ouders zijn die werken op de markt. Bij Allin Kids zullen de kinderen in een schone en veilige omgeving gezond eten en positieve aandacht krijgen. Ook zullen er activiteiten worden georganiseerd waar de kinderen van leren.

Om Allin Kids op te kunnen starten is T’ikani een nieuw pand gaan huren, waarin alle projecten samen in passen. De eerste twee weken heb ik vooral veel in het nieuwe pand geverfd en getimmerd. Het nieuwe pand staat midden in Chilca, de wijk waarin T’ikani al jaren actief is. Het werken ging niet altijd even snel, want de jongeren eisten ook mijn aandacht op. Dus onder het verven heb ik heel wat spelletjes gedaan en lol gemaakt met de jongeren. Superleuk!

Na twee en een halve week was het nieuwe lokaal helemaal klaar. Om dat groots te vieren zijn we met z’n alle de straat op gegaan en zoveel mogelijk mensen uitgenodigd voor het openingsfeest. Samen met kinderen en collega’s hebben we op alle hoeken van de straten de mensen uitgenodigd met foldertjes. Op mijn laatste dag in Huancayo was het feest. Met 70 mensen uit de wijk hebben we samen gepraat, gelachen en gedanst. Ik heb 7 uur achter elkaar Hollandse pannenkoeken gebakken. Fantastisch om mensen van zoiets simpels te zien genieten. Door dit feest staat T’ikani in Chilca weer bekend als de club waar iedereen welkom is en die zoveel mogelijk kinderen en ouderen wil helpen.

Het was een hele mooie tijd in Huancayo. Het was vooral leuk om al die lieve mensen weer terug te zien. Ik ben ook weer heel trots op het werk van T’ikani in Peru. Mooi om te zien hoe onze Peruaanse collega’s met zo weinig middelen, maar met veel liefde en doorzettingsvermogen elke dag weer klaar staan voor de meest kwetsbare mensen van Peru!